top of page

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ ΚΙΜΩΝΟΣ

Top
IMG_4919.JPG

Σχέδιο

Το εργαστήρι επικεντρώνεται στο θεμέλιο κάθε δημιουργίας, δηλαδή στο σχέδιο, και ελευθερώνει τη δυνατότητά του να μη λειτουργεί μόνον ως προ-στάδιο για τις άλλες εικαστικές τέχνες (εφόσον όλες προϋποθέτουν το σχέδιο), αλλά να μορφοποιείται ως ανεξάρτητη τέχνη, ιδιαιτέρως δραστική σε επίπεδο αισθητικό, σημασιολογικό και οντολογικό. Ο σπουδαστής, αφού γνωρίσει τη θεωρία και την ιστορία του είδους, και κατακτήσει τις καθιερωμένες ακαδημαϊκές τεχνικές, ασκείται σε πειραματικές εφαρμογές, με ποικίλα, εναλλακτικά υλικά, ώστε να πραγματώσει τον εξής ιδιόμορφο στόχο του εργαστηρίου: να μετατρέψει το “(προ)σχέδιο” σε αυτόνομο έργο τέχνης, δικής του έμπνευσης και θεματικής επιλογής, και στη δική του, προσωπική γραμμή, ύφος και έκφραση.

Διδάσκοντες:

Γιάννης Σακέλλης και Χαράλαμπος Μαργαρίτης

Drawing

Ζωγραφική

Το εργαστήρι αυτής της πιο δημοφιλούς από τις εικαστικές τέχνες, περιλαμβάνει δύο άτυπους κύκλους εκμάθησης: αρχικά, ο σπουδαστής εξοικειώνεται, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με βασικές τεχνικές της ζωγραφικής (ακουαρέλα, ακρυλικό, λάδι κ.ά.), ως προς τις γενικές τους αρχές∙ κατόπιν, ο σπουδαστής επιλέγει μία τεχνική, η οποία ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία του, και εστιάζει σε αυτήν, καθ’ όλη την υπόλοιπη διάρκεια του εργαστηρίου. Δουλεύοντας, πλέον, σε ένα έργο δικής του έμπνευση, ο σπουδαστής κατανοεί όλα τα στάδια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση του έργου, ενώ μυείται στα μυστικά της εκάστοτε τεχνικής, σε σχέση, πια, με τη δική της εξέλιξή, από έργο σε έργο. Στον πρώτο κύκλο του εργαστηρίου, σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν διαθέτει γνώση σχεδίου, παρέχονται τα αναγκαία μαθήματα (φωτοσκίαση, ανατομία, ακαδημαϊκή μέτρηση κ.λπ.) χωρίς να διαφοροποιηθεί η πορεία και η στόχευση του εργαστηρίου.

Διδάσκων:

Γιάννης Σακέλλης

103683404_624965818111271_60431426155905
Painting
IMG_5170.JPG

Χαρακτική

Το εργαστήρι καταπιάνεται με όλες τις τεχνικές δημιουργίας και εκτύπωσης έργων χαρακτικής, ενώ συνδυάζει την πρακτική ενασχόληση με αναφορές σε ορόσημα από την ιστορία αυτής της αειθαλούς τέχνης, προσφέροντας στον σπουδαστή τη σφαιρική και σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας της. Με την καθοδήγηση του δασκάλου, ο σπουδαστής ασκείται εντατικά στις τεχνικές, και αφομοιώνει τα μυστικά τους, ώστε να εστιάσει στην τεχνική η οποία ανταποκρίνεται περισσότερο στην ευαισθησία του. Έτσι, ανακαλύπτει και αναπτύσσει τον προσωπικό του τρόπο εικαστικής έκφρασης, δοκιμάζεται σε ποικίλες θεματικές ενότητες και, εν τέλει, χαράζει κυριολεκτικώς τη δική του σφραγίδα, στο πλαίσιο μιας από τις πιο ιδιαίτερες τέχνες του ανθρώπου.

Χαρακτική για προχωρημένους:

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου χαρακτικής, το Κέντρο δίνει την ευκαιρία σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν, να περιηγηθούν σε ανεξερεύνητα πεδία της τέχνης τους, και να ασκηθούν σε μεθόδους και τεχνικές που προορίζονται αποκλειστικά για μυημένους. Σε συνεργασία με τον δάσκαλο, οι σπουδαστές ασκούνται σε εκτυπώσεις με πολλαπλά χρώματα, σε πειραματικές ή συνδυασμένες μεθόδους, και σε τεχνικές ιδιαιτέρως απαιτητικές (ή “απόκρυφες”), που ελάχιστοι χαράκτες εξασκούν στις μέρες μας – π.χ. mezzotint / maniera nera, carburandum κ.ά. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο, οι σπουδαστές επικεντρώνονται στη θεματική της δικής τους επιλογής, και καταπιάνονται με το προσωπικό τους έργο, για αόριστο χρόνο, και με την πλήρη στήριξη (τεχνικές οδηγίες, υλικά, εργαλεία κ.λπ.) του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος.

Διδάσκων:

Χαράλαμπος Μαργαρίτης

Printmaking

Animation

Το εργαστήρι επικεντρώνεται στις χειροποίητες μορφές animation και συνδυάζει θεωρία και πράξη, καθώς λειτουργεί με σημείο αναφοράς τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. Μετά τη γενική εισαγωγή, ο σπουδαστής καλείται να εργαστεί σε δικό του σενάριο, για μια δική του ταινία, υπό όρους προσωπικής δημιουργίας, και ασφαλώς με τη βοήθεια και τις οδηγίες από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Έτσι, ο σπουδαστής μυείται βιωματικά στον κόσμο της κινούμενης εικόνας, αφομοιώνει εμπειρικά τις πολλαπλές τεχνικές, και κατανοεί πλήρως όλα τα στάδια δημιουργίας και παραγωγής μιας ταινίας animation.

Animation για προχωρημένους:

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το εργαστήρι animation, έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε αυτή την ανεξάντλητη μορφή τέχνης, με τη δημιουργία μιας ταινίας υψηλότερων απαιτήσεων και επαγγελματικού επιπέδου, πάντα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Σε αυτό το στάδιο, πέρα από τη βελτιστοποίηση της τεχνικής κατάρτισης, και τη διεύρυνση της φιλοσοφικής αντίληψης για το animation, ο σπουδαστής θα γνωρίσει και τις δυσκολίες (αλλά και τρόπους αντιμετώπισής τους) που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της ταινίας: τα διεθνή φεστιβάλ, οι προβολές και η διανομή ταινιών, οι προοπτικές για το έργο και τον καλλιτέχνη κτλ.

Διδάσκων:

Χαράλαμπος Μαργαρίτης

andre_002_01_X1_0039.jpg
Animation
56226184_2241419862746773_33915154320232

Μικτές τεχνικές

Το εργαστήρι εστιάζει σε μια πρόσφατη, από τον 20ό αιώνα, μορφή τέχνης, την εγκατάσταση / installation, και στην εξίσου πρόσφατη τεχνική των μικτών μέσων / mixed media, για την υλοποίηση της εν λόγω νέας μορφής. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, μελετώντας τη θεωρία και την ιστορία του είδους, και αξιοποιώντας, κυρίως, την πληθώρα υλικών που παρέχει το Κέντρο, ο σπουδαστής αναπτύσσει έναν άλλο τρόπο αντίληψης, οργάνωσης και τεχνικής επεξεργασίας του θέματός του, ώστε να συλλάβει, να σχεδιάσει και, εν τέλει, να πραγματώσει ένα τέτοιου τύπου έργο, στον άξονα της in situ (εν χώρω) εγκατάστασης.

Διδάσκων:

Γιάννης Σακέλλης

Mixed Media

Κόμικς

Το εργαστήρι αναπτύσσεται ως δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στον δάσκαλο και τον σπουδαστή, με όρους συνεργασίας, και με κεντρικό άξονα μια ιστορία κόμικς, βασισμένη, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε έμπνευση του ίδιου του σπουδαστή. Έτσι, η μύηση στα κόμικς, την τέχνη της ακολουθίας, εκτυλίσσεται σύμφωνα με τα στάδια μιας ιστορίας: σενάριο, χαρακτήρες, σκηνικά, στόρυμπορντ και, φυσικά, σχεδιασμός και σύνθεση – γι’ αυτό και η συμμετοχή στο εργαστήρι προϋποθέτει καλή γνώση σχεδίου, στοιχείο που επιτρέπει στον σπουδαστή να επικεντρωθεί στη δημιουργική του εργασία, με τη βοήθεια του δασκάλου, αλλά και εντρυφώντας σε σπουδαία έργα του παρελθόντος, χάρη στην πλούσια βιβλιοθήκη κόμικς που διαθέτει το Κέντρο.

Διδάσκων:

Χαράλαμπος Μαργαρίτης

IMG_5807.JPG
Comics
bottom of page